Opcje


W programie Menedżer Licencji z zakładce opcje można zdefiniować kilka wartości:

TimeOut przy wyszukiwaniu w milisekundach pozwala zdefiniować czas jaki program będzie czekał na zgłoszenie się komputera podczas przeszukiwania sieci. W zależności od budowy i funkcjonowania sieci można tą wartość zmniejszać lub zwiększać.

TimeOut przy połączeniach w milisekundach pozwala zdefiniować czas jaki program będzie czekał na zgłoszenie się komputera podczas pobierania danych. W zależności od budowy i funkcjonowania sieci można tą wartość zmniejszać lub zwiększać.

Port sieciowy pozwala zdefiniować inny niż domyślny 5703. Na tym porcie sieciowym prgramy Menedżer Licencji i Menedżer Licencji klient komunikują się między sobą. Na komputerach, gdzie został zainstalowany program Licencje klient będzie otwarty zdefiniowany port, na którym program będzie oczekiwał rozkazów od programu Menedżer Licencji. Po zmianie portu w opcjach programu należy też zmienić konfigurację programów klienckich. W tym celu należy zmienić wartość "port" w pliku "config.ini" znajdującym się w folderze, gdzie zainstalowany został program "Menedżer Licencji klient".

Serwer www - Po wpisaniu adresu jakiegokolwiek komputera (na którym został zainstalowany klient) do przeglądarki internetowej może się pojawić strona z listą zainstalowanego oprogramowania (domyślnie wyłączone). Aby włączyć/wyłączyć tą opcję należy zmienić wartość "serwerwww" na 1 lub 0 w pliku "config.ini". Plik ten znajduje się w folderze, gdzie zainstalowany został program "Menedżer Licencji klient".

Spis treści
ML 1.4.1.19 w dziale download

Nowy Show_SN
numery seryjne Windows i MS Office

Promocja w CRO!

Polecamy inne nasze programy.

Powiadom znajomego